Rekonstrüktif Cerrahi

Rekonstrüktif cerrahi, kazalar veya tümör çıkarılmasından sonra yüzün yeniden yapılandırılması, mastektomiden sonra memenin yeniden yapılandırılması, yaralanma veya deformite sonrasında el ameliyatı ve ayrıca çocuklarda konjenital malformasyonların tedavisi de dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayabilir.

Estetik Cerrahi

Estetik cerrahi, fiziksel görünümü ve fiziksel simetriyi iyileştirmeye veya eski haline getirmeye odaklanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Odak noktası, hastanın bireysel istek ve fikirlerine göre estetik görünümün optimize edilmesine hizmet eden, tıbbi açıdan gerekli olmayan prosedürlerdir. Yaygın olarak uygulanan estetik işlemler arasında meme büyütme, liposuction, yüz germe ve burun estetiği yer alır.

Estetik İşlemler