FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu)

Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT), saçların foliküler ünite adı verilen doğal saç ünitelerine nakledildiği bir saç ekim tekniğidir. Bu yöntemde, donör bölgesinden, genellikle saçların daha yoğun büyüdüğü başın arkasından, sağlam saç köklerine sahip ince bir deri şeridi çıkarılır. Çıkarılan saç kökleri daha sonra mikroskop altında ayrı ayrı foliküler ünitelere bölünür ve saç dökülmesinin meydana geldiği alıcı bölgeye implante edilir. FUT, tek seansta daha fazla sayıda saç kökünün nakledilmesine olanak tanır ve bu nedenle özellikle geniş alopesi bölgelerine sahip hastalar için uygundur.